1,060 total views

กปว. จับมือ TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักร เคร […]

ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 !! ►โครงการวิศวกรรมเพื […]

สป.อว. พร้อม สวทช. มข. และ บ.อุดรกระจกรถยนต์ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมผู้พัฒนาโครงกา […]

กปว. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ทดสอบการใช้งานเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค สวทช. ในฐานะผู้แทนโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ว […]