537 total views

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระ […]

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (Delta robot Machine)

1 สิงหาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (Delta robot Machine) ณ บริษัท ไทเกอร์ รัน จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องจั […]

🏝🥥🥥 อีกหนึ่งผลงานวิจัยในโครงการปั้นดาว Cello-gum จากเศษวุ้นมะพร้าว เปลี่ยน Bio Waste สู่ Bio Chemical พันล้าน

โดย ผศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ.ติดตามผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/e7q9UUsZam/ >> https://bit.ly/3IahIvy.. #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ #สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม […]

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะม่วงเบาและหั่นครึ่งซีก

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมติดตามโครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะม่วงเบาและหั่นและหั่นครึ่งซีก พัฒนาโดย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุน […]