1,087 total views

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳🌳🌳

🌳🌳 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็น ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” 🔴 เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข .🔹🔹 โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณร […]

Pitching (ภาคเหนือ)

เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ที่อาคาร B ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ […]

การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของกระทรวง อว.

คลิกดาวน์โหลด :ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)  1,540 total views

วันนี้เรามารู้จัก คีย์ลัดของ Word กันบ้างจ้า

 1,496 total views