1,983 total views

ประชุมประชาคม อว. ครั้งที่ 1/2562

รศ.นพ.สรนิต เปิดประชุมประชาคม อว. ครั้งที่ 1/2562 เสริมสมรรถนะบุคลากรพร้อมรองรับการเข้าสู่กระทรวงการ อว. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม เอ-บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ / สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดการประชุมประชาคม […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ:นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำ […]

PANTONE สีไทยโทนสุภาพ

 2,271 total views,  1 views today

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  2,626 total views