3,957 total views,  1 views today

การแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022)

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดการแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาด […]

เปิดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเปิดงานกิจกรรมโครงการส่งเสร […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 […]

จัดงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

https://drive.google.com/file/d/19z2Gqj6D3gbUtBR3MlHYfmZT_aZfIEFo/view  3,656 total views,  1 views today