705 total views

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562

📢📢 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 🏓🏸🏒⚽️⛹️‍& […]

##ประกาศรับสมัครงาน##

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 2) นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ผู้สนใจสามาร […]

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทาวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และหน่วยงาน เครือข […]

4 เยาวชนไทย ได้ทุนไปศึกษาดูงาน นาซ่า

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (DTAS – Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเยาวชน 4 คน ที่ได้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไ […]