25,760 total views

เชฟรอน ผนึกกำลัง กระทรวง อว. ร่วมสร้างอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ในงาน “MAKER FAIRE BANGKOK 2020”

(18 มกราคม 2563) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2020 : THE FUTURE WE MAKE”&nb […]

ROAD SHOW กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YOUTH STARTUP FUND) จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

ด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์อัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศ […]

วันนี้ (18 มกราคม 2563) นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ งานจับคู่ทางธุรกิจนี้ จัดโดยสถาบันอาหาร มีวัตถุ […]

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ https://drive.google.com/file/d/1swRXsxCzL92qWuVSc2nV_ngwNBrl7cYT/view?usp=sharing —— […]