438 total views

09/06/2020

วศ.อว.หารือร่วมกับราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย-จีน

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับและหารือร่วมกับ ดร.ชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่ว […]
09/06/2020

NIA ชี้เทรนด์แฮปปี้เวิร์ก แฮปปี้ไลฟ์ สร้างสมดุลชีวิตการทำงานหลังวิกฤตโควิดพร้อมเดินหน้าปรับลุคสู่องค์กรนวัตกรรมภาครัฐยุคใหม่

จากวิกฤตสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งรูปแบบการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน หนึ่งในนั้นก็คือ “การทำงานที่บ้าน” หรือ Work From Home ที่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งถือเป็นจุดเป […]
09/06/2020

วศ.อว. อบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล รองรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร “สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ” ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคภาคใต้ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับ […]
11/06/2020

อว. สธ. ผนึกความร่วมมือพันธมิตรสร้าง “นวัตกรรมระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” ยกระดับ NEW NORMAL หลังโควิด – 19

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผนึกความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดพิธีส่งมอบ “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประ […]