533 total views

22/05/2020

อพวช. จับมือ สทป. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE จัดกิจกรรมโครงการ THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020

(13 พ.ค. 63) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020 โดยเป็นโครงการความรับผิดช […]
25/05/2020

ภาพเงาขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จ. เชียงใหม่ 14 พ.ค. 63

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพเงาขณะที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:21 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลาดังกล่าวดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดกลางศีรษะ เงาจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ร […]
25/05/2020

วว. นำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตผักไร้ดิน ในระบบเกษตรปลอดภัย มุ่งพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกผักไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ในระบบเกษตรปลอดภัย นำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ต้นแบบดำเนินการ ตั้งเป้าได้ผลผลิต 350 กก./เดือน หวังส […]
25/05/2020

ดร.สุวิทย์ เดินหน้าทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด MRNA” ในลิง เผยรอฉีดเข็มที่ 2 ก่อนทดสอบกับ “คน” ในอีก 4 สัปดาห์

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่เดินหน้าทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด mRNA” ในลิง เผยรอฉีดเข็มที่ 2 อีก 4 สัปดาห์ก่อนทดสอบใน “คน” ประมาณเดือน ส.ค.นี้ ชี้กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 6 – 12 เดือน            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 พ.ค. 2563 ดร.สุวิ […]