2,207 total views,  1 views today

07/01/2020

(วันที่ 20 ธันวาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ. 2)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อว. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ อว. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านหว้านนะใหญ่ ห […]
07/01/2020

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นำโดย นางเทียรทอง ใจสำราญ ผอ.ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี และนางสาวดาวริน สุขเกษม ผอ.ศวภ.3พร้อมด้วยผู้แทนงานชุมชน งาน OTOP และงานเครื่องจักรได้ประชุมหารือการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที จ.ชุมพร ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 โดยมอบหมายให้ […]
07/01/2020

(6 มกราคม 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส […]
10/01/2020

เริ่มแล้วกับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ 2563 🤹🏽‍♂️🤹🏽‍♂️

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 🤹🏽‍♂️🤹🏽‍♂️ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ […]