720 total views

16/12/2019

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562

📢📢 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 🏓🏸🏒⚽️⛹️‍& […]
17/12/2019

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน (Final) RID & TPD 2562 และลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ -วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ชื่อโครงการ : เครื่องปรุงผสมน้ำสมนุไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านหนองยาง จำนวนสมาชิก 20 คน -วั […]
18/12/2019

(16 ธันวาคม 2562 ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วม ออกบูธ สินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอปภายในงาน OTOP CITY 2019

โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อว. ซึ่งมอบหมายให้ วว.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในบูธ ดังกล่าว  648 total views
18/12/2019

( วันที่ 16 ธันวาคม 2562 )สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี สำหรับเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสต […]