691 total views,  1 views today

19/11/2019

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรืออสูร

​เรืออสูรเป็นเรือศีรษะสัตว์ที่ทำโขนเรือเป็นรูปอมนุษย์ กายท่อนบนเป็นอสูร ท่อนล่างเป็นนก สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างจากภาพสัตว์หิมพานต์ ดังปรากฏรูปอมนุษย์ครึ่งอสูรครึ่งนกในหนังสือภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยดำ ของหอสมุดแห่งชาติ ระบุชื่อว่า อสุรวายุภักษ์ และอสุรปักษา รูปอมนุษย์นี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากพญาวายุ […]
19/11/2019

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือเสือ

​เรือเสือเป็นเรือพิฆาตที่เขียนลวดลายหัวเรือเป็นรูปหัวเสือ ปรากฏหลักฐานมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา มีตำแหน่งอยู่ในขบวนนอกหน้าซึ่งเป็นขบวนหน้าสุด มีหน้าที่คอยเก็บซากสัตว์ที่ลอยน้ำมาไม่ให้ผ่านล่วงเข้าไปในขบวน ดังในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง มีว่า ​​​“เรือเสือต่ำเตี้ยหน้า​​ ซอนซบเก็บซากลอยอรรณพ​​​ กลิ่นกล้า​​พนักงา […]
20/11/2019

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมและทีมงานทุกท่าน ได้ทำงานกันเต็มที่ วันนี้ขอมาสรุปภารกิจหลักที่อว. ที่ได้เริ่มวางรากฐานและเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ครับ 1. ปฏิรูปสังคมไทย ไม่หยุดเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาครอบค […]
20/11/2019

ปส. ร่วมมือ U.S.NRC ติวมาตรฐานกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์ – รังสีในอุตสาหกรรม

8 – 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.NRC) เสริมความรู้เรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของไทย 4 ห […]