1,294 total views,  1 views today

30/09/2019

รัฐมนตรีสุวิทย์ ยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐฯ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ประเทศอาเซียน

วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ภัตตาคาร Blue Elephant / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองของการประชุม “Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI […]
01/10/2019

รัฐมนตรีสุวิทย์ ร่วมยกระดับความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐฯ ขยายเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาค

วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศติมอร์-เลสเต ที่เข้าร่วมการ […]
21/10/2019

อว. จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

 (19 ตุลาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 โดย […]
21/10/2019

วว.รับรางวัล RECOGNITION OF EXCELLENCE… หน่วยงานรัฐปฏิบัติภารกิจเสริมศักยภาพ SME ด้วย วทน.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล Recognition of Excellence ในงานสัมมนา Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพ SM […]