594 total views

18/07/2019

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้า […]
19/07/2019

สสจ.สมุทรปราการขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายก […]
22/07/2019

ดร.สุวิทย์ เผยแนวทางของ อว. เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ ปรับบทบาทมหาวิทยาลัย นำไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]
22/07/2019

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

วันที่ (22 กรกฎาคม 2562) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศ […]