1,098 total views

05/06/2019

วันสิ่งแวดล้อมโลก🌳🌳🌳

🌳🌳 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็น ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” 🔴 เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข .🔹🔹 โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณร […]
05/06/2019

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  2,626 total views
06/06/2019

PANTONE สีไทยโทนสุภาพ

 2,271 total views,  1 views today
11/06/2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ:นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำ […]