9,654 total views,  19 views today

12/10/2023

สป.อว. พร้อม สวทช. มข. และ บ.อุดรกระจกรถยนต์ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมผู้พัฒนาโครงกา […]
24/10/2023

ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 !! ►โครงการวิศวกรรมเพื […]
26/10/2023

กปว. จับมือ TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักร เคร […]
30/10/2023

สป.อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]