4,490 total views

18/07/2023

อว. จับมือ สวทช. สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมวิจัยพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม ณ บริษัท บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศว […]
21/07/2023

พัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า

เอกสารบรรยาย U2T_TCD. เอกสารบรรยาย ปส. เอกสารบรรยาย สทน. เอกสารบรรยาย สวทช. เอกสารบรรยาย NIA. เอกสารบรรยาย วว. เอกสารบรรยาย บพท. เอกสารบรรยาย บพข. เอกสารบรรยาย ซิงโครตรอน เอกสารบรรยาย สสน. เอกสารบรรยาย TCELs. ———————————- เอกสารบรรยาย […]
27/07/2023

กปว. จับมือ TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครื่องจักรและส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน คือ เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัต […]
17/08/2023

อว. พร้อม สวทช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้แทนโครงการสร้างเครื่องด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒ […]