757 total views,  1 views today

26/05/2022

สป.อว. จับมือ เอ็มเท็ค สวทช. และ สจล. วิจัยนวัตกรรมเพื่อชาติ 6 โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ให้การสนับสนุนและบริหารจัดการ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อส่งเสริมกระบ […]
30/05/2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการอัดและบรรจุแกงไตปลาแห้งแบบก้อนกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการอัดและบรรจุแกงไตปลาแห้งแบบก้อนกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยผู้พัฒนา ดร.สมศักดิ์ […]
31/05/2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยผู้พัฒนา ว่าที่ ร.ต.ชาญยุ […]
31/05/2022

ลงพื้นที่ บ้านขนมขาไก่กะยะห์ ยะกัง 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ บ้านขนมขาไก่กะยะห์ ยะกัง 2  ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สถานที่ผลิตขนมขาไก่สมุนไพร เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ […]