1,919 total views

14/05/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคตะวันออก การแข่งขันภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ส่งคลิปการนำเสนอพร้อมใบสมัคร ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่าน Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScx8A…/viewform รายละเอียดคู่มือ : https://drive.google.com/…/1tEOrb1FBQXR50tRXjOw3t5…/view กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่ว […]
14/05/2021

ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “ รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/…/1NJssD_kUZ6Lc… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  3,124 total views
31/05/2021

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]
02/06/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานสแกนเพื่อสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYk6…/viewform… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  61,809 total views