ข่าวภาระกิจสำนัก

 3,027 total views

เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ พัฒนาโดย อจ. ปิยะพงษ์ สิงห์บัวหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ต […]

การจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำน […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระห […]

การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ องค์การบริห […]