ข่าวภาระกิจสำนัก

 367 total views

กปว. ลงพื้นที่ ศูนย์ผ้าทอไตเลื้อ

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ ศูนย์ผ้าทอไตเลื้อ อำเภอเมือง ตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพร้ […]

กปว. ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหม้อหอมทุ่งเจริญ”ย้อมสีธรรมชาติ”

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหม้อหอมทุ่งเจริญ”ย้อมสีธรรมชาติ” ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิ […]

กปว. ลงพื้นที่ กลุ่มแม้บ้านเกษตรบ้านทุ่งโฮ้ง

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ กลุ่มแม้บ้านเกษตรบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะ […]

กปว. ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้ายกลายย้อมคราม

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้ายกลายย้อมคราม ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมและควา […]