ข่าวภาระกิจสำนัก

 11,372 total views

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการน […]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 “เครื่องช่วยหายใจ Ambubag แบบบีบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

แถลงข่าวส่งมอบนวัตกรรมสู้ COVID-19 นำโดย คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. รับมอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจ Automatoc Ambubag นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจเร่งด่วน สป.อว. ได้สนับสนุนงบประมาณ ผ่านโครงการสร้างเครื่ […]

เครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ […]