ข่าวภาระกิจสำนัก

 2,909 total views,  1 views today

(19 ธันวาคม 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนเกษตรกรเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสื่อสารชายแดนภาคใต้ สำหรับเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ณ หอประชุมวชิระอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล […]

(วันที่ 20 ธันวาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ. 2)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อว. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ อว. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านหว้านนะใหญ่ ห […]

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นำโดย นางเทียรทอง ใจสำราญ ผอ.ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี และนางสาวดาวริน สุขเกษม ผอ.ศวภ.3พร้อมด้วยผู้แทนงานชุมชน งาน OTOP และงานเครื่องจักรได้ประชุมหารือการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที จ.ชุมพร ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 โดยมอบหมายให้ […]

(6 มกราคม 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส […]