ระเบียบการเงิน

 6,977 total views

11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Name : แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 72 KB  6,977 total views
11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Name : แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 73 KB  186 total views
11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)   File Name :แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 72 KB  184 total views
11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Name :แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ข้อ 22 (กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 73 KB  253 total views