ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่าน Link : https://forms.gle/uemCLfoxmyyDQffFA กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ส่ง VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 7 นาที วันที่ […]

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคตะวันออก การแข่งขันภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ส่งคลิปการนำเสนอพร้อมใบสมัคร ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่าน Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScx8A…/viewform รายละเอียดคู่มือ : https://drive.google.com/…/1tEOrb1FBQXR50tRXjOw3t5…/view กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่ว […]

ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “ รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/…/1NJssD_kUZ6Lc… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  3,094 total views

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานสแกนเพื่อสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYk6…/viewform… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  61,755 total views