ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

🔺งาน Asia Warehousing Show 2019🔺

ใกล้เข้ามาแล้วกับงาน Asia Warehousing Show 2019 งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านคลังสินค้าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 4 ที่เรารวบรวมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมารวมไว้ในงานเดียว!พร้อมงานสัมมนาที่เรารวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาคอาเซียน 27-29 มีค.นี้ ณ EH100 ไบเทค บางนา ล […]

ผลการดำเนินงาน (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกที่รูปเพื่อดู ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือลิงค์ :  https://drive.google.com/file/d/18RtZ_AY_ZNCXrwLM8b2OyI0TkUiKWNth/view? […]

🔸การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)🔸

🔸การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)🔸      เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวั […]

⚙️กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⚙️กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉี […]