ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือเสือ

​เรือเสือเป็นเรือพิฆาตที่เขียนลวดลายหัวเรือเป็นรูปหัวเสือ ปรากฏหลักฐานมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา มีตำแหน่งอยู่ในขบวนนอกหน้าซึ่งเป็นขบวนหน้าสุด มีหน้าที่คอยเก็บซากสัตว์ที่ลอยน้ำมาไม่ให้ผ่านล่วงเข้าไปในขบวน ดังในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง มีว่า ​​​“เรือเสือต่ำเตี้ยหน้า​​ ซอนซบเก็บซากลอยอรรณพ​​​ กลิ่นกล้า​​พนักงา […]

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมและทีมงานทุกท่าน ได้ทำงานกันเต็มที่ วันนี้ขอมาสรุปภารกิจหลักที่อว. ที่ได้เริ่มวางรากฐานและเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ครับ 1. ปฏิรูปสังคมไทย ไม่หยุดเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาครอบค […]

ปส. ร่วมมือ U.S.NRC ติวมาตรฐานกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์ – รังสีในอุตสาหกรรม

8 – 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.NRC) เสริมความรู้เรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของไทย 4 ห […]

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2562 สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) ส่วนบริหารงานบุคคลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลเรียนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการฯ ให้เกียร […]