ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปี 2561

ขอส่งข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 2561 1.  ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปี 2561 (PDF)  2.  ภาคผนวก 1.1 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียบที่ปรึกษา (Word) 3.  ภาคผนวก 1.2 แบบฟอร์มใบสมัครคูปองวิทย์ปี 2561 (Word)  548 total views

ประกาศผลการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

คลิ๊ก !! ดาวน์โหลด ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร […]

วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ  415 total views

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุท […]