ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปี 2561

ขอส่งข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 2561 1.  ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปี 2561 (PDF)  2.  ภาคผนวก 1.1 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียบที่ปรึกษา (Word) 3.  ภาคผนวก 1.2 แบบฟอร์มใบสมัครคูปองวิทย์ปี 2561 (Word)  497 total views

ประกาศผลการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

คลิ๊ก !! ดาวน์โหลด ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร […]

วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ  378 total views,  1 v […]

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุท […]