531 total views

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน “โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลินิก”

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร […]

อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 และ AQI ขนาดเล็กและพกพา (MYAIR)

จากปัญหาสภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น TOP TEN ประเทศที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ซึ่งจากวิกฤตดังกล่าวนี้เองที่ทำให้เกิดการนำข้อมูลเรื่องค่าฝุ่นละอองมาใช้ประโยชน์เป็นปริมาณมาก โดยจะเห็นได้จากสื่อและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ต่าง ๆ มากมาย แต่หากการได้มาซึ่ […]

“สุวิทย์” สั่งการเร่งด่วนขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ ลดความเสี่ยงนักศึกษาผจญฝุ่น PM 2.5

“สุวิทย์” สั่งการเร่งด่วนขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ ลดความเสี่ยงนักศึกษาผจญฝุ่น PM 2.5 และหน่วยงานในสังกัดสามารถทำงานที่บ้านได้ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศภายนอกอาคารไอออนเฟรซ แบบไฟฟ้าสถิต ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สามารถกรองอากาศ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง […]

NIA จัดการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม”

          NIA จัดการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย คุณศิรประภา รุ้งพราย ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานและแนะนำบทบาทของสำนัก […]