468 total views

มว. จับมือประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก วิจัยจีโนมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจ COVID -19 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นภาวะโรคระบาดรุนแรง (Pandemic) ทั่วโลก  ดังนั้นนักวิจัยในกลุ่ม Bio Analysis จากประเทศชั้นนำจึงได้ร่วมมือศึกษาวิจัยในระดับจีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อวางแผนพัฒนาวิธีการตรวจ SARS-CoV-2 RNA  หรือ การตรวจ Covid-19 โดยวิธีเปรี […]

วศ.อว. ร่วมมือ สถาบันสิ่งทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู้ไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัย ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กล้วยน้ำไท) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะใ […]

วศ.อว. บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ ยกเว้นค่าเช่าช่วยร้านค้าภายในสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME ที่เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะยกเว้นค่าเช […]

มศว สร้างเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

คณะศึกษาศาสตร์ มศว โดยทีมคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถขนย้าย และติดตั้งได้สะดวก มีการนำกลไกการทำงานระบบเซนเซอร์ตรวจจับคน เพื่อเปิดปิดประตูและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่ต้องสัมผัส คาดหวังผลิตให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ นำไปใช้บร […]