349 total views

สจล. บริจาค 1,000,000 บาท ตั้งกองทุนสู้โควิด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังรุนแรง รวมถึงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยชีวิตคนไข้ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งตอนนี้ ในหลายประเทศที่วิกฤต อุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้ กำลังขาดแคลนอย่างหนัก โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลก เช่น โร […]

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19”

✅✅ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรั […]

“6 เมษายน วันจักรี” วันที่ระลึกแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช จักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 688 total views

‘ฟีโบ้’ ส่งมอบ ‘ฟาโก้’ แก๊งหุ่นยนต์สู้โควิดสู่ รพ.จักรีนฤบดินทร์

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ (มจธ.) ผนึกภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา “FIBO AGAINST COVID: FACO” บนแพลตฟอร์มการควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อแบ่งเบาภาระแพทย์ ฟีโบ้ต้องการสร้างระบบชุดหุ่นยนต์ฟาโก้ 3 ระบบ ซึ่ง […]