853 total views

รมว.อว. เปิดประชุมหารือในหัวข้อ BRANDING THAILAND

(8 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุมหารือในหัวข้อ Branding Thailand พร้อมด้วย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]

อว. สธ. ผนึกความร่วมมือพันธมิตรสร้าง “นวัตกรรมระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” ยกระดับ NEW NORMAL หลังโควิด – 19

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผนึกความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดพิธีส่งมอบ “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประ […]

วศ.อว. อบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล รองรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร “สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ” ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคภาคใต้ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับ […]

NIA ชี้เทรนด์แฮปปี้เวิร์ก แฮปปี้ไลฟ์ สร้างสมดุลชีวิตการทำงานหลังวิกฤตโควิดพร้อมเดินหน้าปรับลุคสู่องค์กรนวัตกรรมภาครัฐยุคใหม่

จากวิกฤตสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งรูปแบบการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน หนึ่งในนั้นก็คือ “การทำงานที่บ้าน” หรือ Work From Home ที่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งถือเป็นจุดเป […]