3,107 total views,  1 views today

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”

NIA ร่วมกับ WWF กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ปั้นแนวทางคนรุ่นใหม่สู่การเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย […]

รวมพลังขับเคลื่อน CIRCULAR IN ACTION – ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพอยต์

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน  หรือ  PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดง […]

อว. ประกาศมาตรการผ่อนผันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 6

ประกาศ!! กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 >>> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนว […]

เริ่มแล้ว!! “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” อัตราจ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 […]