7,890 total views

กปว. จับมือ TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครื่องจักรและส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน คือ เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัต […]

อว. จับมือ สวทช. สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมวิจัยพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม ณ บริษัท บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศว […]

หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้ จัดนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ภายในงาน World Hapex 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้ ได้จัดนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ภายใต้งาน World Hapex 2023 โดยได้รับเก […]

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.จ […]