1,903 total views

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคตะวันออก การแข่งขันภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ส่งคลิปการนำเสนอพร้อมใบสมัคร ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่าน Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScx8A…/viewform รายละเอียดคู่มือ : https://drive.google.com/…/1tEOrb1FBQXR50tRXjOw3t5…/view กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่ว […]

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่าน Link : https://forms.gle/uemCLfoxmyyDQffFA กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ส่ง VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 7 นาที วันที่ […]

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนบน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 11 มิถุนายน 2564 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) Link : https://docs.googl […]

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง

ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2564ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก 40 ทีม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดการแข่งขัน U2T HACKATHON ระดับภาค (เครือข่าย) วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 (คัดเลือกเหลือ 5 ทีม) จัดการแข่งขัน U […]