29,156 total views

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคเหนือตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน สแกนเพื่อสมัคร  #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ   29,156 total views

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานสแกนเพื่อสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYk6…/viewform… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  61,797 total views

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]

ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ช่วงเวลา “ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ HACKATHON 2021 “ รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/…/1NJssD_kUZ6Lc… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  3,115 total views