337 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงาน ที่พัฒนาโดย นายสมศักดิ์ แข็งแรง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าดินผ่านระบบ IOT

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าดินผ่านระบบ IOT และโปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยสั่งตัดตามชนิดพืช ที่พัฒนาโดย นายสามารถ สุวรรณโพลง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภายใ […]

!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกแบบพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน รายละเอียดโค […]

ภาพบรรยากาศงาน U2T National Hackathon & Expo วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 577 9960 #NSTFair2021#NSTFair#HybridEvent#VirtualScienceFair#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์#เรียนรู้วิทยาศาสตร์#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโ […]