831 total views

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ (ระยะกลาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ (ระยะกลาง) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โด […]

ลงพื้นที่ บ้านขนมขาไก่กะยะห์ ยะกัง 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ บ้านขนมขาไก่กะยะห์ ยะกัง 2  ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สถานที่ผลิตขนมขาไก่สมุนไพร เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ […]

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยผู้พัฒนา ว่าที่ ร.ต.ชาญยุ […]

ลงพื้นที่ติดตามโครงการอัดและบรรจุแกงไตปลาแห้งแบบก้อนกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการอัดและบรรจุแกงไตปลาแห้งแบบก้อนกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยผู้พัฒนา ดร.สมศักดิ์ […]