857 total views

อว. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมบันทึกเ […]

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดค่ายประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019

วันที่ (22 กรกฎาคม 2562) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 5 (The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019)) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศ […]

ดร.สุวิทย์ เผยแนวทางของ อว. เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ ปรับบทบาทมหาวิทยาลัย นำไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

สสจ.สมุทรปราการขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายก […]