207,440 total views

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

🙏🏻🙏🏻 รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล […]

สุวิทย์ นำทีมหารือ ส.อ.ท. เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนให้เกิด INDUSTRY TRANSFORMATION ด้วย STI

วันที่ (21 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงมาร่วมประชุมกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือกรอบยุทธศาสตร์และบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับขี […]

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เตรียมเปิดให้บริการ“คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์”

นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ว่า วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะเปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพท […]

รองนายกฯ มอบนโยบายกระทรวง อว. พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

วันที่ (19 สิงหาคม 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด จัดการประชุมสภานโยบายนัดแรก โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดร.สุวิทย์ เมษิ […]