724 total views

นิทรรศการองค์ความรู้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นิทรรศการองค์ความรู้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ”เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ขนาด 3,600 ตรม. เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันและจัดทำอารยะสถาป […]

ประมวลภาพพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” อัลบั้ม 3

 3,014 total views

ประมวลภาพพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” อัลบั้ม 2

 4,277 total views

ประมวลภาพพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” อัลบั้ม 1

 1,705 total views