2,202 total views

(วันที่ 20 ธันวาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ. 2)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อว. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ อว. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านหว้านนะใหญ่ ห […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ขอเชิญเด็กๆ น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Little Scientist Goes Green […]

(19 ธันวาคม 2562) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนเกษตรกรเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสื่อสารชายแดนภาคใต้ สำหรับเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร โครงการเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” ณ หอประชุมวชิระอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) นำโดย ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.4 ร่วมกับ ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพั […]