1,976 total views

NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า”

 NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน           ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประ […]

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ช่วงเช้าวันนี้ (18 ธ.ค. 62) ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในกิจกรรม “การเสวนายามเช้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพท […]

( วันที่ 16 ธันวาคม 2562 )สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.2) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี สำหรับเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสต […]

(16 ธันวาคม 2562 ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วม ออกบูธ สินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอปภายในงาน OTOP CITY 2019

โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อว. ซึ่งมอบหมายให้ วว.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในบูธ ดังกล่าว  615 total views