449 total views

เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ณ บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามาร […]

รมว.“เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“รมว.เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดอาชีพที่หลากหลาย สั่งเดินหน้าฟื้นฟูศิลปะ สุนทรียะ และอารยะแบบดั้งเดิมกลับคืนมา เพราะจะทำให้เมืองสวยขึ้น จังหวัดดีขึ้น ด้านปลัดกระทรวง อว. ชี้โครงการ U2T ผลงานชิ้นโบว์แดงของ อว […]

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566

         ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าของนิสิต/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงจัดกิจกรรม การจัดประกวดสิ่งประดิ […]

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ฯ” ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) นำหน่วยผลิตมวนเพชฌฆาต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ […]